Podiatrické vyšetření

Podiatrie je vědou zabývající se studiem nohy, její anatomií, fyzioligií a patofyziologií, též správnou léčbou a ošetřením zdravých i nemocných nohou.

Medicinální pedikúra Jihlava

Podiatrické vyšetření

Při podiatrickém vyšetření využíváme diagnostický přístroj pro vyšetření plochonoží-plantoskop. Plantoskop slouží pro přímé pozorování a vyhodnocení zatíženého chodidla, pro měření hodnot valgozity a varozity paty pomocí goniometrického měřidla a pro určení délky chodidla pomocí integrované stupnice v nosné skleněné desce přístroje.

Pomocí plantoskopu sledujeme statickou a dynamickou funkci nožní klenby, všímáme si kloubních úhlů, rovnoměrného vývinu dolních končetin, různých deformací prstců a mnoha dalších ukazatelů.

 

Vložky do bot na míru