SM Systém- spirálně stabilizovaný pohyb

Během vývoje lidského těla se nám vytvořil svalový korzet, který  nás stabilizoval při provádění běžných denních činností. Chůze, běh a práce rozsáhlým pohybem paže ve vzpřímené pozici, byly hlavní pohybové aktivity, keré měly vliv na formování pohybového aparátu člověka. Bohužel dnes naše populace má převážně sedavý způsob života, který porušuje vzpřímené držení těla. Sm systém Vám nabízí možnost jak doplnit chybějící přirozený pohyb, navrátit svalům harmonii, funkci a vrátit postavu do vzpřímené pozice.

Nápravou správného držení těla můžeme také pracovat s vbočeným palcem- hllux valgus, patní ostruhou, sníženou nožní klenbou.

 

Cvičí se s elastickým lanem, které umožňuje rozsáhlý pohyb končetin proti malé postupně rostoucí síle, kerá aktivuje stabilizační svalové spirály.

Toto cvičení umožňuje  svaly posilovat a zároveň protahovat v momentě, kdy přirozeně relaxují.

 

Tímto cvičením se díky svalovým spirálním zřetězením vytváří v těle síla vzhůru, která odlehčuje tlak na meziobratlové ploténky a klouby a tím umožňuje jejich výživu, regeneraci i léčbu a páteř získává optimální pohyblivost.