Hallux valgus

Hallux valgus

Chodidlo a jeho funkce:

Chodidlo se skládá z 28 kostí, svalů, vazů, žil, tepen a nervů.

Palec má dvě kosti, ostatní čtyři prsty po třech.

Achillova šlacha je největší a nejsilnější šlachou v celém těle.

Naše palce na nohou včetně hlavního kloubu jsou nejsilnější, nejdominantnější a nejpohyblivější prsty na nohou a tím také ovlivnitelnější vnějšími silami, např. tlakem.

Palce jsou ta část přednoží, na níž při chůzi a běhu působí největší síly.

Chodidlo tvoří 3 klenby:

1) Jedna příčná od základního kloubu palce po základní kloub malíku.

2) Dvě podélné klenby-

1. od paty k palci

2. od paty k malíku

Jestliže podélná klenba už skoro neexistuje a stáčí patu i přednoží dovnitř, nevzniká potřebné napětí a tím sílí tlak na vnitřní stranu chodidla, což znamená, že svaly, cévy a nervové dráhy jsou na tomto místě vystaveny vyšší zátěži. V tomto případě se hovoří o vbočené noze – pes valgus. Většinou se vyskytuje v kombinaci s poklesem podélné klenby.

Při chůzi bosky, působí na nožní klenbu všechny svaly chodidla a podílejí se na napřímení těla.

V botech už tomu tak není. Obuv brání svalům, aby se pohybovaly v souladu se svou funkcí – tím se svalstvo oslabí. Při bosé chůzi došlapujeme na pevný podklad, svalstvo chodidla a bérce se smršťuje a klenba se napíná. Prsty jsou taženy dolů k zemi. Chodidlo tak získává větší oporu a stabilitu. Když kráčíme, chodidlo dosedá nejdříve zevním okrajem paty, pohybem vpřed se váha těla přesunuje po zevní straně chodidla až před malík. Dále je chodidlo vedeno dovnitř přes prsty až k palci. Odvíjení přes palec a druhý prst je možné jen, když pohyb palce dovolí ohnutí větší než 80 stupňů. Je- li ohnutí menší, kloub palce zabrání vpřed orientovanému odvíjení chodidla. To tělo pak kompenzuje zevní rotací – vytočením nohy vně. Tím vzniká postavení chodidel do V.

Palec odpovídá za to, že chodidlo může na tvrdém, rovném podkladu napřímeně stát a lehce kráčet.

Jeho dobrý stav má vliv na nervy, svaly, šlachy i na různé procesy látkové výměny v těle.